Aravrit X Ronit Yam Pottery

צילומים מאירוע ההשקה לקוצלתית הקרמיקה החדשה של מעצבת הטיפוגרפיה לירון לביא טורקניץ, מייסדת ערברית, ושל הקרמיקאית רונית ים.

צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי לירון לביא ערברית רונית ים
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי לירון לביא ערברית רונית ים
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי לירון לביא ערברית רונית ים
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי לירון לביא ערברית רונית ים
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי לירון לביא ערברית רונית ים
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי לירון לביא ערברית רונית ים
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי לירון לביא ערברית רונית ים
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי לירון לביא ערברית רונית ים
ענבל כבירי צילום למעצבות לירון לביא ערברית רונית ים
צילומי עיצוב קרמיקה ענבל כבירי לירון לביא ערברית רונית ים