Aravrit

לירון לביא טורקניץ היא מעצבת טיפוגרפיה שיצרה כתב חדש, המשלב אותיות עבריות וערביות יחד. כל אות מורכבת מערבית בחציה העליון ועברית בחציה התחתון. ביחד – ערברית. בערברית, כל אחד יכול לקרוא את השפה שהוא בוחר, מבלי להתעלם מהשניה, שתמיד נוכחת. לפרויקט הזה יש בעיני משמעות וחשיבות חברתית מהמעלה הראשונה, וכחיפאית במקור, דו הקיום הויזואלי הזה הוא סמל לחיים אפשריים.
בביקורי האחרון בארץ, צילמנו יחד פריטים מקולקציית המוצרים שלה אותה ניתן למצוא בחנות באתר.