Aravrit II

צילומים של קולקציית גלויות חדשה לערברית, הפרויקט המדהים של לירון לביא טורקניץ, מעצבת הטיפוגרפיה. מדוברבכתב חדש שהיא יצרה, המשלב אותיות עבריות וערביות יחד. כל אות מורכבת מערבית בחציה העליון ועברית בחציה התחתון. ביחד – ערברית. בערברית, כל אחד יכול לקרוא את השפה שהוא בוחר, מבלי להתעלם מהשניה, שתמיד נוכחת. לפרויקט הזה יש בעיני משמעות וחשיבות חברתית מהמעלה הראשונה, וכחיפאית במקור, דו הקיום הויזואלי הזה הוא סמל לחיים אפשריים.
לצילומים הקודמים ראו כאן.

ערברית גלויות שנה טובה
ערברית גלויות שנה טובה
ערברית גלויות שנה טובה
ערברית גלויות שנה טובה
ערברית גלויות שנה טובה
ערברית גלויות
ערברית גלויות
ערברית גלויות
ערברית גלויות
ערברית גלויות